Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující.

26.8.2016

Poslanci schválili to, o čem se hovořilo již dlouho a prezident Miloš Zeman to svým podpisem potvrdil. Od 1. listopadu 2016 bude platit daň z nabytí nemovitosti vždy kupec. Novela už vyšla ve sbírce zákonů a na její přesné znění se můžete podívat například zde.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z majetkových daní, jež jsou vždy svým charakterem úzce spjaty se samotným majetkem, má být logicky poplatníkem ten, kdo nemovitou věc nabývá,“ zdůvodnili novelu právníci ministerstva financí.

Co že se tedy mění?

Zatím platilo, že daň z nabytí nemovitých věcí platil primárně prodávající, pokud se obě strany nedohodli jinak. To teď bude jinak a od 1. listopadu 2016 bude tuto daň platit vždy kupující. Bylo běžnou praxí, že majitelé si cenu navýšili, aby byla tato daň pokryta, proto lze očekávat mírné snížení cen, když už tuto daň nemusí platit.

Jak je vlastně daň vysoká?

Ještě jsme nezmínili, kolik se vlastně bude platit. I přes veškeré dohady o tom, zda by nebylo lepší daň zrušit, snížit, nebo naopak zvýšit, zůstala sazba zachována. U nejběžnějších úplatných převodů nemovitostí se tak daň bude vypočítávat jako 4% ze sjednané kupní ceny. Tato kupní cena ovšem musí být větší než 75% ceny v daném místě obvyklé, což ověřuje pracovník finančního úřadu z cenových map a dalších podkladů, které má úřad nashromážděné.