Návod jak nastavit export z realitnispravce.cz na kuprealitu.cz

6.11.2015

  1. Určete si z vlastních řad správce Vaší realitní kanceláře, kterého registrujte na kuprealitu.cz jako správce realitní agentury
  2. Po registraci si aktivujte přes obdržený email svůj účet na kuprealitu.cz a přihlaste se.
  3. Po prvním přihlášení je třeba zadat fakturační údaje, které se ale nikde nezobrazují, a pak lze pokračovat.
  4. V administraci kuprealitu.cz klepněte na S-API přístup, zadejte libovolné heslo a libovolný klíč. Po té klepněte na tlačítko Uložit viz obrázek níže. Vámi zadané heslo, klíč a vygenerovaný login budete potřebovat v následujícím kroku.realitni-spravce-nastaveni-sapi
  5. Přihlaste se na realitnispravce.cz a v nastavení exportu nastavte přihlašovací údaje z předchozího kroku viz obrázek níže a klepněte na tlačítko Uložit

    .realitni-spravce-nastaveni
  6. Po té se přepněte do Nastavení v systému a zaškrtněte Povoleno a Předzaškrtnout. Po té klepněte na tlačítko Uložit viz obrázek níže.realitni-spravce-nastaveni2
  7. Nyní už můžete zvesela exportovat své nabídky na kuprealitu.cz