Právní a daňové služby

Právní služby a vzorové smlouvy

10.11.2015

tlačítka službyPřipravili jsme si pro Vás zajímavou přidanou službu na portále www.kuprealitu.cz. Jedná se o tyto služby:

 • právní poradna
 • daňová poradna
 • kontrola smluv
 • příprava nových smluv
 • vzorové smlouvy
 • otázky a odpovědi

Právní poradnaPrávní poradna

Určeno klientům, kteří mají zájem konzultovat svůj určitý právní problém či správnost postupu bez nutnosti kontroly smlouvy nebo sepsání smlouvy.

Právní konzultace je poskytnuta v celé šíři právního řádu České republiky (vyjma trestněprávní oblasti, sociálněprávní oblasti a oblasti nemocenského a zdravotního pojištění).

První kontakt s klientem na základě zaslaného formuláře je zcela ZDARMA.

Následná odměna za právní konzultace je závislá na charakteru právního problému či právního postupu a jejich složitosti.

Daňová poradnaDaňová poradna

Komplexní daňové poradenství v oblasti nemovitostí zahrnuje konzultace ve věci daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a daně z příjmu (otázka osvobození daně z příjmu v souvislosti s prodejem nemovitých věcí) a přípravu přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (včetně určení, zda je nutný znalecký posudek pro účely daně z nabytí nemovitých věcí) a k dani z nemovitých věcí.

První kontakt s klientem na základě zaslaného formuláře je zcela ZDARMA.

Následná odměna za daňovou konzultaci je závislá na charakteru daňové otázky a její složitosti..

Kontrola smluvKontrola smluv

Služba kontroly smluv obsahuje po dohodě s klientem:

 • kontrolu nahraného textu smluv (ať již pouhý návrh smlouvy či již uzavřenou smlouvu)
 • konzultaci s advokátem
 • zhodnocení rizikových ustanovení, vyjasnění sporných otázek
 • doporučení dalšího postupu a návrh možných řešení
 • návrh vhodných a výhodných změn smlouvy ve prospěch klienta
 • samotná revize smluv ve prospěch klienta a dle požadavků a připomínek klienta

Kontrola smluv se týká všech typů smluv.

První kontakt s klientem na základě zaslaného formuláře je zcela ZDARMA.

Následná odměna za kontrolu smluv je závislá na typu smlouvy, její složitosti, náročnosti revizí a požadavcích ze strany klienta. Předem bez bližšího určení nelze tuto odměnu stanovit.

Příprava nových smluvPříprava smluv

Služba příprava smluv obsahuje po dohodě s klientem:

 • sepsání smlouvy dle požadavků a připomínek klienta
 • konzultaci s advokátem a komunikace s klientem
 • vyjasnění sporných otázek.

Zajistíme přípravu jakéhokoliv typu smlouvy.

 • kupní smlouva – movité (automobil, apod.) i nemovité věci (dům, byt, pozemek, garáž, chata
  apod.)
 • darovací smlouva
 • smlouva o dílo
 • nájemní smlouva
 • smlouva o pachtu
 • smlouva o výstavbě
 • změna prohlášení vlastníka budovy
 • smlouva o zřízení zástavního práva (včetně zákazů zcizení a zatížení)
 • smlouva o zřízení věcného břemene (nejčastěji služebnost bytu – doživotní užívání bytu,
  služebnost stezky a cesty, služebnost inženýrských sítí)
 • smlouva o zápůjčce
 • smlouva o úvěru
 • smlouva o převodu družstevního podílu
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • smlouva o převodu podílu
 • smlouva o převodu cenných papírů
 • smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu
 • licenční smlouva
 • pracovní smlouva
 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o vypořádání společného jmění manželů
 • právo stavby
 • směnná smlouva

První kontakt s klientem na základě zaslaného formuláře je zcela ZDARMA.

Následná odměna za přípravu smluv je závislá na typu smlouvy, její složitosti a požadavcích ze strany klienta. Předem bez bližšího určení nelze tuto odměnu stanovit. Nabídka kontroly smlouvy bude nezávazně určena na základě nahraného textu smlouvy, požadavků ze strany klienta a kontaktu s klientem.

Vzorové smlouvyOtázky a odpovědi

Dále jsme pro Vás připravili vzorové smlouvy na prodej a pronájem nemovitostí. Najdete je u každého inzerátu a odkaz na jejich stažení Vám dorazí na zadaný email.

Odpovědi na nejčastější dotazy

U jednotlivých sekcí budeme pro Vás průběžně doplňovat odpovědi na Vámi nejčastěji položené otázky.

Doufáme, že Vám nové funkce pomohou 🙂