více realit na jednom místě

Více inzerátů na jednom místě

29.10.2015

Počet inzerátů nám stoupá a máme z toho velkou radost. Dostali jsme se již přes 1000 aktivních inzerátů! Vyvstal však problém zobrazení více inzerátů směřující na jedno místo (často vlastnost tzv. rozostření lokace z realitních programů).

Snažili jsme se zobrazení vyřešit několika způsoby, ale po testování a zpětných vazbách nakonec zvítězil ten, který již můžete vidět na www.kuprealitu.cz

Co nás čeká dále? Pracujeme na napojení dalších realitních programů a hlavně již provádíme finální testování nové funkce – Stažení vzorů smluv pro jednotlivé právní úkony spojení s prodejem a pronájmem nemovitostí, právní poradnou, revizí stávajících smluv a  dalšími úkony, které Vám pomohou v řešení jakýchkoliv právních problémů spojených s prodejem/koupí/pronájmem nemovitostmi. 🙂